เช็คราคารถมือสอง  ผ่าน LiveChat

แหล่งความรู้กับ ฟินน์สปาย

การบริการสินเชื่อกับ ฟินน์สปาย

จำนำเล่มทะเบียนรถ (ไม่ต้องโอน)

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถมอเตอร์ไซด์ คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีรถมอเตอร์ไซด์ปลอดภาระแล้ว เล่มทะเบียนสีเขียว โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และมีความต้องการใช้วงเงินกับรถมอเตอร์ไซด์คันนี้ โดยสามารถเข้ารับการประเมินราคากับสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ และกลุ่มธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ นำวงเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ 

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

จำนำเล่มทะเบียนรถ (ไม่ต้องโอน)

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถยนต์(ไม่โอนเล่ม) คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระแล้ว เล่มทะเบียนสีน้ำเงิน โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และมีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อใหม่ แต่ไม่ต้องการไปทำเรื่องที่ขนส่งฯ เพื่อโอนเล่มทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเงินกู้ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

รถแลกเงิน

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อรถแลกเงินรถยนต์ คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระแล้ว เล่มทะเบียนสีน้ำเงิน โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และมีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อสูง ต้องโอนเล่มทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ *ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

รีไฟแนนซ์รถยนต์

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อรีไฟแนน์รถยนต์ คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มียังภาระผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่ ซึ่งผ่อนเกินครึ่งของยอดหนี้ 50%  มีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อ หรือ เพิ่มสภาพคล้อง ลดภาระค่างวด/เดือนลง ต้องโอนย้ายเล่มทะเบียนเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ใหม่ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ *ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

จำนำเล่มทะเบียนรถ (ไม่ต้องโอน)

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถบรรทุก(ไม่โอนเล่ม) คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีรถบรรทุกปลอดภาระแล้ว เล่มทะเบียนสีชมพู โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และประกอบการขนส่งไม่หมดอายุ มีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อใหม่ แต่ไม่ต้องการไปทำเรื่องที่ขนส่งฯ เพื่อโอนเล่มทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเงินกู้ *ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์ หมุนเวียนในกิจการ และต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

รถบรรทุกแลกเงิน

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อรถบรรทุกแลกเงิน คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีรถบรรทุกปลอดภาระแล้ว เล่มทะเบียนสีชมพู โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ประกอบการไม่หมดอายุ และมีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อสูง ต้องโอนเล่มทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ *ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์ หมุนเวียนในกิจการ และต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

รีไฟแนนซ์รถบรรทุก

บริการสินเชื่อนี้คืออะไร

สินเชื่อรีไฟแนน์รถบรรทุก คือ สินเชื่อให้บริการสำหรับลูกค้าที่มียังภาระผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่ ซึ่งผ่อนเกินครึ่งของยอดหนี้ 50%  มีความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อ หรือ ลดภาระค่างวดต่อเดือนลง ต้องโอนย้ายเล่มทะเบียนเป็นของธนาคารหรือบริษัทฯ ไฟแนนซ์ใหม่ ซึ่งสามารถกู้เงินในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ *ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน แบ่งชำระเป็นรายเดือน นำเงินก้อนมาใช้จ่ายอเนกประสงค์ หมุนเวียนกิจการ และต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ตัวอย่าง

สถาบันการเงินพันธมิตรกับ ฟินน์สปาย

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์

จำนำทะเบียนเล่ม

สินเชื่อรถเก๋ง/กระบะ

จำนำทะเบียนเล่ม

รถแลกเงิน

รีไฟแนนซ์

สินเชื่อรถบรรทุก

จำนำทะเบียนเล่ม

รถแลกเงิน

รีไฟแนนซ์

เกี่ยวกับฟินน์สปาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรึกษาปัญหา

คำถามที่พบบ่อย