คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สินเชื่อรถมีกี่ประเภท?

ตอบ. สินเชื่อรถมี 3 ประเภท ได้แก่

1.สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์

2.สินเชื่อรถยนต์(เก๋ง/กระบะ)

3.สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์คืออะไร?

ตอบ. สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ คือ การให้สินเชื่อ หรือ การกู้เงิน โดยใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ (เล่มสีเขียว) เป็นหลักประกัน เปลี่ยนเล่มทะเบียนให้เป็นวงเงินกู้ ส่วนตัวรถนั้น เจ้าของยังสามารถใช้สอยได้ตามปกติ แต่มีค่างวดต้องผ่อนชำระรายเดือน ตามวงเงินที่ของกู้

สินเชื่อรถยนต์คืออะไร?

ตอบ. สินเชื่อรถยนต์ คือ การให้สินเชื่อ หรือ การกู้เงิน โดยใช้เล่มทะเบียนรถเก๋ง หรือ กระบะ (เล่มสีน้ำเงิน) เป็นหลักประกัน เปลี่ยนเล่มทะเบียนให้เป็นวงเงินกู้ ส่วนตัวรถนั้น เจ้าของยังสามารถใช้สอยได้ตามปกติ แต่มีค่างวดต้องผ่อนชำระรายเดือน ตามวงเงินที่ของกู้

สินเชื่อรถยนต์ ต้องโอนเปลี่ยนชื่อไหม?

ตอบ. การจัดสินเชื่อรถยนต์ (เก๋ง กระบะ) นั้นมีทั้ง 2 แบบ โอนเล่มทะเบียน และ ไม่โอนเล่มทะเบียน ซึ่งปัจจุบันถ้ารถปลอดภาระแล้ว ไฟแนนซ์รถมือสองจะแนะนำให้จัดแบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและค่าธรรมเนียมโอน ส่วนจัดแบบโอนเล่มทะเบียน จะเป็นในกรณีที่ใช้วงเงินสินเชื่อสูง หรือ จัดกับทางธนาคารจะต้องโอนเล่มเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ ต้องใช้คนค้ำประกันไหม?

ตอบ. การจัดสินเชื่อรถยนต์ (เก๋ง กระบะ) นั้นมีทั้ง 2 แบบ ใช้คนค้ำประกัน และ ไม่ใช้คนค้ำประกัน ปัจจุบันสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกัน นอกจากบางกรณ๊ เงื่อนไขตามการพิจารณาของไฟแนนซ์นั้นๆ กรณีที่ต้องใช้คนค้ำประกันก็อาจะเป็น ใช้วงเงินสูง มีประวัติผ่อนไม่ตรง เป็นต้น

สินเชื่อรถบรรทุกคืออะไร?

ตอบ. การจัดสินเชื่อรถบรรทุก 6-18 ล้อ คือ การขอสินเชื่อ หรือ การกู้เงินทุน เพื่อใช้อเนกประสงค์ ของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และส่วนบุคคล ซึ่งสามารถนำเล่มทะเบียน (สีชมพู) มาเป็นหลักประกัน เปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้แทน ส่วนตัวรถบรรทุกยังสามารถใช้สอยได้ตามปกติ

สินเชื่อรถบรรทุกต้องโอนเปลี่ยนชื่อไหม?

ตอบ. การจัดสินเชื่อรถบรรทุก 6-18 ล้อ มีทั้ง 2 แบบ ทั้งแบบโอน และ ไม่โอนเล่มทะเบียน ปัจจุบันสถาบันการเงินและไฟแนนซ์รถมือสอง จะแนะนำลูกค้าให้จัดแบบไม่โอนเล่มทะเบียน (ต้องเข้าเงื่อนไข) ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและค่าธรรมเนียมโอน กรณีแบบโอนเล่นทะเบียนนั้น มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กับ สินเชื่อรถบรรทุกวงเงินสูง ก็จะต้องโอนเปลี่ยนชื่อเข้าสถาบันนั้นๆ

สินเชื่อรถบรรทุกใช้คนค้ำประกันไหม?

ตอบ. การจัดสินเชื่อรถบรรทุก 6-18 ล้อ มีทั้ง 2 แบบ ทั้งแบบใช้คนค้ำประกัน และ ไม่ใช้คนค้ำประกัน กรณีต้องใช้คนค้ำประกัน ส่วนใหญ่เป็นรถส่วนบุคคลซึ่งต้องใช้คนค้ำประกันสินเชื่อ และมีรายได้รองรับค่างวดของผู้กู้ได้ ส่วนกรณีไม่ต้องใช้คนค้ำ เนื่องจากรถบรรทุกมีประกอบการขนส่ง และจดเป็นชื่อนิติบุคคล ถ้าชื่อตรงกันระหว่าง ประกอบการขนส่ง และ ผู้ครอบครองรถ ก็สามารถจัดได้แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน หรือ ใช้กรรมการของบริษัทฯ ค้ำประกันได้

รีไฟแนนซ์คืออะไร?

ตอบ. การรีไฟแนนซ์ คือ การขอสินเชื่อใหม่จากรถคันเดิม ซึ่งมักจะทำกัน 2 แบบ

1. รีไฟแนนซ์กับสถาบันเดิม (ไฟแนนซ์เก่า) โดยการขอปรับโครงสร้างใหม่ ให้ผ่อนน้อยลง หรือ ได้รับเงินบางส่วนไปใช้ได้อเนกประสงค์

2. รีไฟแนนซ์ไปสถาบันใหม่ (จาก A ไป B) โดยการขอสินเชื่อกับไฟแนนซ์ B ก็สามารถทำได้ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ B

ทำไมต้องรีไฟแนนซ์?

ตอบ. ทำการรีไฟแนนซ์ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องคิดไตร่ตรองให้ดี

ข้อดี

1. ได้รับเงินส่วนต่างไปใช้ได้อเนกประสงค์

2. ลดภาระหนี้ต่อเดือนลง เช่น ผ่อนอยู่ 10,000 บ. รีไฟแนนซ์เหลือ 7,000 บ.

3. ได้ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อเสีย

1.ต้องเริ่มสัญญาใหม่หมด จำนวนปีตามแต่เลือก

2.มีค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าธรรมเนียมจากสถาบันใหม่ ค่าโอนเล่มทะเบียน ฯลฯ

รถมอเตอร์ไซด์รีไฟแนนซ์ได้ไหม?

ตอบ. รถมอเตอร์ไซด์สามารถรีไฟแนนซ์ได้กับสถาบันเดิมเท่านั้น ถ้าไฟแนนซ์เดิมมีโปรแกรมรีไฟแนนซ์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้

รถยนต์รีไฟแนนซ์ได้ไหม?

ตอบ. รถเก๋ง กระบะ สามารถรีไฟแนนซ์ได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เช่น ผ่อนเกินครึ่งของสัญญาเดิม มีประวัติผ่อนที่เก่าดี ยอดหนี้เหลือน้อยกว่าราคารถปัจจุบัน ฯลฯ 

รถบรรทุกรีไฟแนนซ์ได้ไหม?

ตอบ. รถบรรทุก 6-18 ล้อ สามารถรีไฟแนนซ์ได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เช่น ผ่อนเกินครึ่งของสัญญาเดิม มีประวัติผ่อนที่เก่าดี ยอดหนี้เหลือน้อยกว่าราคารถปัจจุบัน ฯลฯ 

Finnspy คือใคร และให้บริการอะไร?

Finnspy คือ ผู้ให้บริการคำปรึกษา แนะนำแนวทาง และข้อมูลการขอสินเชื่อ ไฟแนนซ์รถมือสองทุกชนิด 2 – 18 ล้อ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ

Finnspy ทำไมไม่คิดค่าบริการ?

Finnspy ไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆ เพราะเราได้รับค่าแนะนำจากสถาบันการเงินพันธมิตร 16 สถาบัน (เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้แนะนำสถาบันการเงินให้) และต้องการให้คนไทยทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ที่แท้จริงของไฟแนนซ์รถ

การให้ข้อมูลกับ Finnspy มีความปลอดภัยแค่ไหน?

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Finnspy เพื่อการแนะนำสถาบันการเงินเท่านั้น ที่ต้องใช้ข้อมูลให้กับสถาบันการเงินพันธมิตร ติดต่อกลับ ทั้งนี้ Finnspy จะไม่ทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้สถาบันการเงินพันธมิตรทั้งหมด แต่จะสอบถามลูกค้า โดยแนะนำอย่างน้อย 3 สถาบันเพื่อเปรียบเทียบวงเงิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย.

ทำไมต้องใช้บริการ Finnspy?

Finnspy ให้บริการข้อมูลโดยผู้ชำนาญการตรงจาก ไฟแนนซ์ชั้นนำ ด้วยประการณ์การทำงาน 10 ปี และยังเข้าใจปัญหาของผู้ที่จะใช้บริการสินเชื่อรถอย่างยิ่ง ไม่คิดค่าบริการคำปรึกษา สอบถามราคาผ่าน Livechat รวดเร็ว ตรงรุ่น ราคาไฟแนนซ์จริง ใช้อ้างอิงราคากับไฟแนนซ์ที่แนะนำได้ทันที