ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร Blacklist

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร อยากกู้ สินเชื่อรถ ต้องทำอย่างไร?

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร แต่อยากขอกู้สินเชื่อรถต้องทำยังไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ เราลองมาทำความรู้จักต้น(เหตุ)ของติดแบล็กลิสต์กับติดเครดิตบูโร ในแบบที่ถูกต้องก่อนดีกว่าครับ และหาทางกู้ประวัติกลับมาให้ดี (ผล)ทำให้ขอสินเชื่อใหม่ได้

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร คืออะไรกันแน่?

ติดแบล็กลิสต์ คือ บุคคลที่มีประวัติชำระเงินที่ไม่ดีมาก ๆ เช่น เคยถูกสถาบันการเงินฟ้อง ประวัติการชำระเงินล่าช้ามาก ๆ และอื่นๆ ใครทางที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ ทำให้สถาบันการเงินนั้น ๆ สร้าง Blacklist รายชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้นมาในฐานข้อมูลภายในของสถาบันเอง (Internal Blacklist) เพื่อป้องกันการกลับมาขอสินเชื่อใหม่กับตนเองอีกครั้งนั้นเอง โดยฐานข้อมูลประวัติรายชื่อแบล็กลิสต์เหล่านี้จะถูกส่งต่อหรือไม่ถูกส่งต่อไปยังบริษัทฯ ลูกก็ตามแต่กรณีไป

ซึ่งรายคนไปเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โดยคิดว่าธนาคารหรือบริษัทฯ ลูกจะไม่รู้ตัวตน อันนี้เป็นความคิดที่ครั้งหนึ่งก็ช่วยทำให้ขอสินเชื่อผ่าน

แต่ในปัจจุบันข้อมูลจะถูกจัดเก็บมากกว่าแค่ ชื่อ-นามสกุล แล้ว เช่น เลขบัตรประจำตัว เลขที่บ้าน ที่อยู่บ้าน เป็นต้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มีมาตรการป้องกันที่เข้มขึ้น ไม่น่าแปลกใจใช่ไม่ครับว่าทำไม เวลาไปขอสินเชื่อแล้ว พนักงานแจ้งว่า “คุณติดแบล็กลิสต์” อาจจะไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแบล็กลิสต์ (Internal Blacklist) ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ติดเครดิตบูโร คือ บุคคลที่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ดี ล่าช้า หรือเคยถูกฟ้องดำเนินคดี เป็นต้น เก็บข้อมูลโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือที่รู้จักในชื่อ NCB ซึ่งเป็นบริษัทกลาง โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบันการเงินและธนาคาร หรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลประวัติการผ่อนชำระรายบุคคล ให้นำส่งข้อมูลการผ่อนชำระสินเชื่อทุกประเภทเข้ามาให้ NCB เก็บข้อมูลไว้ และทุกสถาบันการเงิน ธนาคาร มีสิทธิ์ขอข้อมูลรายบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เข้ามาทำธุรกรรมด้วยได้ โดยเซ็นใบหน้าต่างแบบนี้

พร้อมด้วยบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และเหมือนกัน

ติดแบล็กลิสต์ กับ ติดเครดิตบูโร เหมือนกันไหม?

ติดแบล็กลิสต์กับติดเครดิตบูโร เหมือนแฝดคนละฝากัน บางอย่างทำได้ บางอย่างทำไม่ได้ และไม่สามารถทำได้ด้วย

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโรแล้วทำยังไงดี?

การติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร ทำยังไงดี ก็เหมือนเรียนผูกไป ก็ต้องเรียนแก้ด้วยครับ วิธีแก้ก็ไปดูจากสาเหตุที่ติดก่อน เช่น ติดเพราะตนเองไปกู้มา ติดเพราะตนเองไปค้ำให้คนอื่น ติดเพราะตนเองไปกู้ร่วม เป็นต้น ถ้าไม่ทราบสาเหตุที่ติดก็ไม่รู้จะไปแก้กับใคร กับสถาบันใด ดังนั้น ปฎิบัติตามขั้นต่อนี้

  1. เมื่อทราบว่าตนเองติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร จากการไปขอสินเชื่อมาแล้วไม่ผ่าน พนักงานก็ไม่สามารถแจ้งได้ เราติดอะไร ให้ไปที่ สถาบันข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB และธนาคารใกล้บ้าน เพื่อเช็คประวัติตนเองทั้งหมด เตรียบบัตรประชาชนตัวจริง และค่าธรรมเนียม 100 บาท (NCB) จะได้ข้อมูล NCB ทันที ถ้าธนาคารค่าธรรมเนียมประมาณ 300 บาท แจ้งว่า “มาขอตรวจ NCB ตัวเอง” ต่อพนักงานธนาคารได้เลยครับ รอข้อมูลประมาณ 1-3 วัน แล้วแต่ธนาคาร
  2. เมื่อมีข้อมูล NCB ของตนเองแล้ว ให้ตรวจหาบัญชีที่มีสถานะบัญชีค้างชำระ…(จำนวนวัน) เราก็จะทราบว่า สินเชื่อไหนที่ทำให้ประวัติเราเสียไป ในข้อมูล NCB จะบอกแหล่งที่มาของเจ้าหนี้ ให้เราติดต่อเข้าสถาบันนั้นแล้ว ขอต่อรองชำระหนี้ให้หมด พร้อมกับขอเอกสารยื่นยันการชำระเงิน เป็นจดหมายที่ออกโดย สถาบันนั้นๆ มาด้วยครับ เป็นหลักฐาน
  3. เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้ว ประวัติจะไม่หายไปในทันทีนะครับ และถ้าไปขอสินเชื่อใหม่ก็จะยังติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร เหมือนเดิม ต้องรอเวลา 1-3 ปี ประวัติถึงจะไม่ถูกนำมาพิจารณาอีก (หมายถึง สถาบันการเงิน ธนาคาร จะดูประวัติประมาณ 1-3 ปี ย้อนหลัง) ในมุมกลับกัน ถ้าไม่ติดต่อชำระเงินล่ะ จะผ่านไปกี่ปี ก็จะยังติดอยู่แบบนั้นครับ จะต่างกัน จ่ายจบ มีวันกลับมาขาว ไม่จ่าย ไม่จบ สีดำไปเลี่อย ๆ

ติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร อยากขอสินเชื่อทำยังไง?

ถ้าอ่านตั้งแต่ต้นมาเราก็พอจะมีทาง กู้เอกราชเครดิตตัวเอง ออกได้บ้างแล้วล่ะครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาพาตนเอง กลับมาขอสินเชื่อได้อย่างภาคภูมิใจแล้ว หลังจากชำระหนี้ครบแล้ว อยู่ในระหว่างรอเวลา 1-3 ปี เราไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคาร สถาบันการเงินไหนเลยใช่ไหม? ไม่ครับ ถ้ากับธนาคารก็อาจจะเป็นแบบนั้น แต่กับสถาบันการเงินยังพอมีทางครับ ต้องเช็คเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้น ๆ อีกครั้ง

จะเห็นว่าหลาย ๆ สถาบันการเงินก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเครดิตบูโร หรือ ข้อมูลแบล็กลิสต์ เสมอไป

เราสามารถเข้าไปติดต่อสถาบันการเงินนั้นๆ ได้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการปิดบัญชีก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อโดยไม่ใช้ข้อมูลเครดิตบูโร จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ไฟแนนซ์รถบางแห่ง ไฟแนนซ์รถมือสอง เป็นต้น ทั้งนี้ก็ต้องดูสถาบันการเงินที่จะเลือกใช้บริการด้วยครับ วิธีเลือกสถาบันการเงิน บทความ ก่อนหน้ามีบอกไว้เป็นไกด์ไลน์ให้แล้ว

บทความนี้ก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบล็กลิสต์ และ เครดิตบุโรไว้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่จะนำไปแก้ไขประวัติที่เคยเสียนะครับ

ถ้าท่านต้องการให้เราแนะนำสถาบันการเงิน หรือ คำแนะนำอื่นเพิ่มเติม ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถสอบได้ที่ คอมเม้นต์ด้านล่าง หรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Finnspy.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น