สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อรถบรรทุก อย่าพึงขอสินเชื่อ ถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน…

สินเชื่อรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และส่วนบุคคล เราอยากให้คุณอ่านบทความนี้ เพราะเราหวังดี อย่าพึงขอสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง ถ้ายังไม่ได้อ่าน…

ปัจจุบันในตลาดสินเชื่อรถบรรทุก มีให้เลือกหลากหลายสถาบัน ทั้งมือหนึ่งและมือสอง สำหรับรถบรรทุกมือหนึ่งค่อนข้างไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่กับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ แต่กับ ส่วนบุคคล จะมีปัญหาเล็ก ๆ เรื่องดอกเบี้ยต้องพึงระวัง เพราะโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของผม

เจอปัญหาเรื่องดอกเบี้ยมือหนึ่งสูงเกินปกติ เป็นผลทำให้ถึงแม้รถจะผ่อนเกินครึ่งของสัญญาเช่าซื้อแล้วก็ตาม แต่ยอดหนี้ยังสูงอยู่ จึงทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์รถบรรทุกในเวลาต่อมา **ปกติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3 – 5% ต่อปี เกินนี้ถือว่าผิดปกติ (2563-2564)

ส่วนการแข่งขันดอกเบี้ยในตลาดรถบรรทุกมือสองก็ไม่แพ้กัน สถาบันการเงินหลายแห่งให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองใน Rate ดอกเบี้ยที่สูง แต่เงื่อนไขการพิจารณาก็ค่อนข้างง่ายตาม กับ อีกสถาบันที่การพิจารณาอนุมัติก็ค่อนข้างยาก แต่อัตราดอกเบี้ยถือว่าถูก ซึ่งก็ไม่ง่ายที่เราจะหาสถาบันการเงินได้ตรง คุณสมบัติของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และส่วนบุคคล จึงเป็นที่มาของบทความนี้ จะบอกภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ วิธีการ การเตรียมตัว และการเจรจาต่อรองดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม สำหรับคนที่รู้จักยังไม่ดี และ คนที่ยังไม่รู้จัก

อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกมือสอง จะคำนวณจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

1.) รถแก่ปีไหม? ส่วนใหญ่ตัดกันที่ ไม่เกิน 15 ปี ดอกเบี้ย X บาทต่อปี

2.) วงเงินสินเชื่อสูงไหม? ถ้าวงเงินเกิน 2 – 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะได้รับดอกเบี้ยถูกลง และถ้าเกิน 5 ล้านขึ้นไปดอกเบี้ยก็ยิ่งถูกลงอีก

3.) การเจราจาต่อรองของพนักงานที่บริการลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกมือสอง 6 – 15% ต่อปี เกินกว่านี้ถือว่า แพง (2563-2564)

สินเชื่อรถบรรทุก ปัจจัยทั้ง 3 ข้อนี้ต้องอธิบายก่อน เนื่องจากการขอสินเชื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และส่วนบุคคลนั้น มีคุณสมบัติไม่เท่ากัน เช่น ขอสินเชื่อ 5 แสน อยากได้ดอกเบี้ย ของยอดจัด 5 ล้าน น้ำหนักการเจรจาน้อยไปครับ แต่คนที่ขอสินเชื่อ 5 ล้าน ขอลดดอกเบี้ยลงมากกว่าปกติก็ทำได้ หรือ จะขอลดค่าธรรมเนียมบางส่วนก็เป็นไปได้

สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อรถบรรทุกมือสอง มี 3 แบบ

1.) สินเชื่อรถบรรทุกซื้อ-ขายมือสอง (ซื้อผ่านเต้นท์, ซื้อ-ขายกันเอง)

2.) สินเชื่อรถบรรทุกจำนำทะเบียนเล่ม (โอนเล่มทะเบียน, ไม่โอนเล่มทะเบียน)

3.) สินเชื่อรถบรรทุกรีไฟแนนซ์ (โอนย้ายไฟแนนซ์ A ไปไฟแนนซ์ B)

แต่ละประเภทก็มีความหมายแตกต่างกัน ตามแบบของสินเชื่อ บางไฟแนนซ์อาจจะใช้ชื่อเรียกเฉพาะของไฟแนนซ์นั้น ๆ แต่พื้นฐานมาจาก 3 แบบนี้

วิธีการขอสินเชื่อรถบรรทุกและการเตรียมเอกสาร

1.) เลือกประเภทสินเชื่อรถบรรทุกให้ตรงความต้องการก่อนแล้วจะหาสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น อยากรีไฟแนนซ์รถบรรทุก สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้มีอยู่ไม่กี่รายในประเทศไทยที่น่าเชื่อถือและการันตี โดยสถาบันการเงินใหญ่ๆ

2.) เลือกสถาบันการเงิน ที่ให้บริการถึงที่ มีพนักงานเข้ามารับเอกสาร ทำสัญญา แจงรายละเอียดครบ เช่น ยอดจัด ดอกเบี้ย ค่างวด vat ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

3.) เตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อการทำงานที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หลักๆ มีดังนี้

รถชื่อบุคคล (นาย – นาง – นางสาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • สเตจเมนต์ย้อนหลัง 6-12 เดือน (ตามวงเงิน)
 • สำเนาประกอบการขนส่ง ไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • เล่มทะเบีนรถตัวจริง
 • สำเนาสัญญาจ้างหรือสำเนาสัญญาวิ่งร่วมบริการขนส่ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (ถ้ามี)

รถชื่อนิติบุคคล (ชื่อประกอบการและผู้ครอบครองคนเดียวกัน)

 • หนังสือรับรองบริษัท (ตัวจริง) 1 ชุด (ขอถึงหน้า บอจ.5 หน้ารายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • สเตจเมนต์ย้อนหลัง 6-12 เดือน (ตามวงเงิน) ทุกบัญชี รวมบัญชี OD ด้วย (ถ้ามี)
 • สำเนาประกอบการขนส่ง ไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • เล่มทะเบีนรถตัวจริง
 • สำเนาเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น เอกสาร LC, สัญญาว่าจ้าง, สัญญาวิ่งร่วมบริการขนส่ง ฯลฯ

4.) เตรียมรถคันที่จะขอสินเชื่อทุกคันไว้ถ่ายรูป ถ้ารถต้องวิ่งงาน ขอให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าช่วยประสานงานกับหน่วยงานเดียวกันให้นัดถ่ายรูปได้ เช่น รถวิ่งงานอยู่ จ.เชียงใหม่ สามารถให้พนักงานที่จ.เชียงใหม่เข้าถ่ายรูปได้เลย ไม่ต้องรอรถกลับเข้าบริษัทฯ ก็ทำได้

5.) เมื่อเอกสารครบ ถ่ายรูปครบ ก็รอพนักงานปฎิบัติงานรวบรวมข้อมูลและส่งพิจารณาให้ตามลำดับ ส่วนมากใช้เวลา 1-3 วันทำการ จะทราบผลพิจารณา (ในบางไฟแนนซ์ ถ้าวงเงินสูงจะใช้เวลานานกว่า เนื่องจากต้องให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาอนุมัติ)

การเจรจาต่อรอง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การเจราจาต่อรอง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสามารถกระทำได้บางไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และส่วนบุคคล การจะต่อรองดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมนั้นทำได้โดยเพียงแค่บอกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าให้ช่วยเสนอขอลดดอกเบี้ยให้ หรือ ลดค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก็อาจจะขอให้ช่วยซื้ออะไรบางอย่าง เช่น ประกันคุ้มครองสินเชื่อ หรือ ประกันภัยรถ ป.1-3 ซึ่งถ้าเราใช้อยู่แล้ว แนะนำให้ทำไว้ครับ และขอลดดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียมแทน.

หรือถ้าท่านต้องการให้เราแนะนำสถาบันการเงิน หรือ คำแนะนำอื่นเพิ่มเติม ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถสอบได้ที่ คอมเม้นต์ด้านล่าง หรือ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Finnspy.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น